Uniwersytet Wrocławski

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Periodyk DiB > Archiwum numerów

Archiwum numerów

Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji, "Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2017/2018, nr 1(5)

 Treść numeru

Bezp-i-dyplom-5

Od redakcji


MACIEJ MRÓZ, Wielki projekt małych krajów. Od Międzymorza do Trójmorza w polityce zagranicznej Polski w dobie drugiego rządu Prawa i Sprawiedliwości.

MIROSŁAW HABOWSKI, Polska w Grupie Wyszehradzkiej (2011-2017).

ROBERT FOKS, Polska polityka wobec Rosji w okresie sprawowania władzy przez rząd pod kierownictwem premier Beaty Szydło. Zarys zagadnienia.

ARTUR DRZEWICKI, Ukraina w polityce bezpieczeństwa Polski. Przegląd uwarunkowań po 2014 r.

GRIGORIJ PEREPELICA, Retrospektyvnyj analiz v prognozirovanii eskalacii Rossijej vojny protiv Zapada (na primierie rossijsko-ukrainskovo konflikta).

MARCIN SIENKIEWICZ, Znaczenie gazu ziemnego w relacjach polsko-amerykańskich.

KATARZYNA GELLES, Sprawy polskie w kampanii wyborczej do Bundestagu z 2017 roku.

MARCIN SZYDZISZ, Polityka zagraniczna RP wobec Bliskiego Wschodu.

TOMASZ DĘBOWSKI, Polska pomoc humanitarna dla ofiar konfliktów zbrojnych na obszarze Bliskiego Wschodu w latach 2015-2017. 

TOMASZ SAFJAŃSKI, Wpływ działań operacyjnych podejmowanych w ramach Interpolu na bezpieczeństwo obywateli państw członkowskich UE.

ADRIAN SZUMSKI, Udział Polski w europejskich policyjnych inicjatywach kontrterrorystycznych i antyterrorystycznych.Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej,

"Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2016, nr 1(4)

Treść numeru

DiB2016_52gt2m.jpg

Od redakcji


Studia i refleksje nad wojną i dyplomacją
ROBERT KUPIECKI, Dyplomacja obronna - próba konceptualizacji.
STANISŁAW BIELEŃ, Pax melior est.
GRIGORIJ PEREPELICA, Rossijskaja gibrydnaja vojna: prognoz razvitija, opyt Ukrainy i uroki dla Polshy.


Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RP w nowych uwarunkowaniach wewnętrznych i międzynarodowych
MACIEJ MRÓZ, Uwagi i refleksje nad wybranymi aspektami polityki zagranicznej Polski pod rzadami koalicji partii prawicowych.
STANISŁAW KOZIEJ, Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku: przegląd dotychczasowych działań i dalszych wyzwań.
ROBERT FOKS, Kluczowe wyzwania i uwarunkowania dla polskiej polityki wschodniej po zmianie władzy w Polsce w 2015 r. 
MARCIN SIENKIEWICZ, Koncepcja "Trójmorza" w polityce zagranicznej Polski po 2015 r.
JAN PIEKŁO, Nieodwzajemnione ukraińskie uczucie do Europy.
MIROSŁAW HABOWSKI, Elementy zmiany i kontynuacji w polityce Rzeczypospolitej Polskiej wobec Chińskiej Republiki Ludowej po 2015 r. 

MARCIN SZYDZISZ, Polityka zagraniczna RP wobec Bliskiego Wschodu - zmiana czy ciągłość?

TOMASZ WAŚKIEL, Polska - Kazachstan - perspektywy współpracy i polskie interesy w Azji Centralnej.
ANNA UMIŃSKA-WORONIECKA, Niedoceniony potencjał czy przecenione możliwości dyplomacji kulturalnej?
ADRIAN SZUMSKI, Wyzwania dla współpracy polskiej Policji z Interpolem w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie.


Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa,

"Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2015, nr 1(3)

Treść numeru

DiB2015_7stnuk.jpg

Od redakcji


Ukraina

ALEKSANDR LITVINENKO, Otherki ukrainsko-rossijskoj druzhby.
ROBERT FOKS, Konflikt rosyjsko-ukraiński: zasadnicze wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w procesie ksztaltowania polityki wschodniej Unii Europejskiej.
VOLODYMYR OGRYSKO, Rosja jako wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Co mamy zrobić?
ARTUR DRZEWICKI, W poszukiwaniu gwarancji bezpieczeństwa. Kultura strategiczna Ukrainy w świetle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
VOLODYMYR OGRYSKO, Russian information and propaganda war: some methods and forms to counteract.
STANISŁAW BIELEŃ, Panrosjanizm w rosyjskiej tożsamości mocarstwowo-imperialnej.

GRIGORIJ PEREPELICA, Kult sily vo vneshnej politike Rossii kak kvintesencija rosijskovo-nacjonalnovo interesa.
ANDRII DESHCHYTSIA, Współczesne relacje dwustronne między Ukrainą a Rzecząpospolitą Polską.
MACIEJ MRÓZ, Polityka z historią w tle. Trudne dziedzictwo w relacjach polsko-ukraińskich w latach 1991-2015.
MARCIN SIENKIEWICZ, Aspekt energetyczny konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
ADRIAN SZUMSKI, Status prawny Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.


Bliski Wschód

KATARZYNA CZORNIK, Rola hard power w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej w XXI wieku na przykładzie Bahrajnu i Jemenu.

JAROSŁAW JARZĄBEK, Zdolność sił zbrojnych Haszymidzkiego Królestwa Jordanii do zapewnienia bezpieczeństwa państwa.
MARCIN SZYDZISZ, Wpływ powstania tzw. Państwa Islamskiego na konflikt izraelsko-palestyński.
MIROSŁAW HABOWSKI, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu w trakcie prezydentury Baracka Obamy.

MARIUSZ WOJTAN, Masowe migracje do Libanu1948-2015.


Varia
PRZEMYSŁAW HANKUS, Szkockie referendum niepodległościowe jako przykład dążeń secesjonistycznych w Europie.Polski w Unii Europejskiej. 10 lat członkowstwa,

"Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2014, nr 1(2)

Treść numeru

DiB2014_evkfte.jpg

Od redakcji


MACIEJ MRÓZ, Nowe możliwości i stare ograniczenia. Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 w kontekście dziesiątej rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej.
TOMASZ ORŁOWSKI, Polska-Francja. Dziesięć lat współpracy w Unii-Europejskiej.
ANDRIEJ KUDRJATHENKO, Ukrainsko-nemeckie otnoshenija v kontekste globalnyh peremen na kontinente.
GREGORIY PEREPELITSA, Euromaydan is a test for the EU and call for Russia.
TOMASZ DĘBOWSKI, Pomiędzy akcesją a prezydencją - problematyka europejska w wypowiedziach hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce.
ARTUR DRZEWICKI, Unia Europejska a przyszłość europejskiego systemu bezpieczeństwa. Polski punkt widzenia.

ROBERT FOKS, Polska i Niemcy a polityka wschodnia Unii Europejskiej.
MIROSŁAW HABOWSKI, Stosunki polsko-amerykańskie po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.
ADRIAN SZUMSKI, Wpływ-przystąpienia do Unii Europejskiej na międzynarodową współpracę policyjną Polski.
MARCIN SZYDZISZ, Polska polityka wobec stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
ANNA UMIŃSKA-WORONIECKA, Implikacje utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych dla procesów kadrowych w polskiej służbie zagranicznej.


Varia

HENRYK M. JAGODZIŃSKI, Miejsce papieskiej dyplomacji w strukturze Kurii Rzymskiej.
PRZEMYSŁAW HANKUS, Rok 2014 czasem katalońskiego referendum.Polska polityka Wschodnia,

"Dyplomacja i Bezpieczeństwo" 2013, nr 1(1)

Treść numeru

DiB2013_7hns2r.jpg

Od redakcji


MACIEJ MRÓZ, Między Polską piastowską a jagiellońską. Kontrowersje wokół kierunków realizacji polskiej polityki zagranicznej po akcesji do Unii Europejskiej.

MARKIJAN MALSKYJ, Wyzwania w stosunkach między Ukrainą a UE. Perspektywy Partnerstwa Wschodniego oraz rola Polski w zbliżeniu Ukrainy z UE.

WALERIJ KOPIJKA, OLENA CHYŁKO, Ukraina w procesach integracji europejskiej i euroazjatyckiej.

GRIGORIJ PEREPELICA, Ukraina i Polsha v arhitekture evropejskoj bezopasnosti.

TOMASZ DĘBOWSKI, Wspólne orędzie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce oraz Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i jego znaczenie dla stosunków polsko-rosyjskich.

ARTUR DRZEWICKI, Proces rozszerzenia NATO jako instrument realizacji polskiej polityki wschodniej. Nowe uwarunkowania geostrategiczne.

ROBERT FOKS, Polska polityka wschodnia a Niemcy i Rosja: trójstronna kooperacja lub polityczne wykluczenie.

MIROSŁAW HABOWSKi, System rzadów Rzeczypospolitej Polskiej jako uwarunkowanie polskiej polityki wschodniej.

ADRIAN SZUMSKI, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 16 IV 2012 r. w sprawie katyńskiej (Sprawa Janowiec i inni przeciwko Rosji) - aspekty prawne i znaczenie dla relacji polsko-rosyjskich.

MARCIN SZYDZISZ, Rola Żydów z byłego Związku Radzieckiego w kształtowaniu stosunków izraelsko-polskich.

ANNA UMIŃSKA-WORONIECKA, Instytuty Polskie jako instrument dyplomacji publicznej w polskiej polityce wschodniej.