Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP