Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Znajdujesz się w: Strona główna > O Zakładzie > Historia

Historia

2000    

Powstanie Zakładu Polityki Zagranicznej RP

Skład Zakładu: prof. dr hab. Marian S. Wolański (kierownik Zakładu), dr Tomasz R. Dębowski, dr Mirosław Habowski


2001-11

z Zakładem związani byli także: dr Izabela Wróbel (do 2008 r.) oraz dr Jarosław Kotas (do 2011 r.)


2005 

zatrudnienie dr hab. Macieja Mroza   

zatrudnienie dr Marcina Szydzisza


2006  

zatrudnienie dr Anny Umińskiej-Woronieckiej


2007 

zatrudnienie dr Adriana Szumskiego


2008

objęcie stanowiska Kierownika Zakładu przez prof. dr hab. Macieja Mroza


2009 

zatrudnienie dr Małgorzaty Łakoty-Micker 


2010  

przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę

zatrudnienie dr Artura Drzewickiego


2013

nominacja prof. dr hab. Macieja Mroza na stanowisko Profesora Zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego

uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez dr Tomasza R. Dębowskiego

wydanie pierwszego numeru zakładowego periodyku "Dyplomacja i Bezpieczeństwo"


2016

przejście dr Marcina Sienkiewicza z Zakładu Studiów nad Geopolityką do Zakładu Polityki Zagranicznej RP
data utworzenia/modyfikacji: 24 listopad 2016 o 23:06:47 autor:  dr Artur Drzewicki