Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Znajdujesz się w: Strona główna > Dydaktyka > Oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna

Studia I stopnia

Specjalność: Służby Zagraniczne


- prawo dyplomatyczne i konsularne

- protokół dyplomatyczny

- dyplomacja prewencyjna i operacje reagowania kryzysowego

- polskie ugrupowania polityczne wobec polityki zagranicznej

- współpraca z mediami

- seminarium dyplomowe


Studia II stopnia

Specjalność: Współczesne służby dyplomatyczne


- rozstrzyganie sporów międzynarodowych

- korespondencja dyplomatyczna

- praktyka i funkcje konsularne

- umowy międzynarodowe

- funkcje organów władzy państwowej w kształtowaniu polityki zagranicznej RP

- organizacja i techniki służby dyplomatycznej

- Polska w organizacjach międzynarodowych

- Seminarium dyplomowe

data utworzenia/modyfikacji: 08 wrzesień 2016 o 22:36:57 autor:  dr Artur Drzewicki