Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Znajdujesz się w: Strona główna > Badania i Publikacje > Prace pod redakcją

Prace pod redakcją

 • Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR - perspektywa dwudziestolecia, pod red. T. Dębowskiego, M. Mroza, Wrocław 2006.
 • Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, pod. red. T. Dębowskiego, J.Z. Winnickiego, Toruń 2007.
 • Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą, pod red. T. Dębowskiego, M. Sienkiewicza,  Wrocław 2008.
 • Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie, pod red. T. Dębowskiego, M. Mroza, Toruń 2009.
Historia. Polityka. Dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Mróz i E. Stadtmuller, Toruń 2010.
 • Kościoły i związki wyznaniowe w stosunkach międzynarodowych, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2003.
 • Problemy Międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2004.
 • Świat polityka religie u progu XXI wieku, pod red. T. Dębowskiego, Wrocław 2006.

 1. Polska i Ukraina wobec nowych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa regionalnego, pod red. naukową A. Drzewickiego, P. Mickiewicza, Warszawa – Wrocław 2008; ss. 127.
Polska i Ukraina wobec nowych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa regionalnego, pod red. naukową A. Drzewickiego, P. Mickiewicza, Warszawa – Wrocław 2008.
Afganistan 2014 - rok zwycięstwa czy rok porażki?: doświadczenia dla przyszłości, red. naukowa Artur Drzewicki, Grzegorz Rdzanek, Wrocław 2015
 1. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska polityka wschodnia, red. M. Mróz, R. 1(1)/2013, Wrocław 2013.
 2. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkowstwa, red. M. Mróz, R.1(2), Wrocław 2014.
 3. Dyplomacja i bezpieczeństwo. Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, red. M. Mróz, R. 1(3), Wrocław 2015.

data utworzenia/modyfikacji: 07 maj 2018 o 15:10:34 autor:  dr Artur Drzewicki