Uniwersytet Wrocławski

Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

IMG_4280_3rema6.jpg


Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP

  został powołany do życia w 2000 r. jako „Zakład Polityki Zagranicznej RP”. Od samego początku jego istnienia do głównych obszarów badań prowadzonych w jego ramach należały kwestie związane z szeroko rozumianą polityką zagraniczną  Rzeczypospolitej Polskiej, sposobami i instrumentami jej realizacji oraz jej wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami. W 2021 r., jako naturalna konsekwencja rozszerzenia aktywności naukowej i dydaktycznej o zagadnienia związane z problematyką polityki bezpieczeństwa RP (m. in. aspekty polityczne, wojskowe oraz energetyczne), nazwa Zakładu została zmieniona na Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP.

Obecnie zainteresowania naukowo-badawcze pracowników koncentrują się wokół takich kwestii, jak: główne kierunki polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa RP (Europa Środkowa i Wschodnia, Unia Europejska, stosunki bilateralne z Izraelem i RFN), koncepcje ich realizacji kreowane przez poszczególne ośrodki myśli politycznej i ugrupowania parlamentarne oraz formy i sposoby wdrażania ich założeń przez naczelne organy władzy państwowej i instytucje rządowe (Prezydent, Rząd, Sejm, Senat, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej). W obszarze zainteresowań badawczych Zakładu znajdują się również uwarunkowania i mechanizmy realizacji polityki bezpieczeństwa Polski, rozpatrywane zarówno w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym, oraz szeroko rozumiana problematyka studiów strategicznych.

Szczególny nacisk kładziony jest również na badanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem dyplomacji w wymiarze klasycznym (m.in. działalność polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej) oraz społecznym (dyplomacja publiczna), jak również z aktywnością Polski w organizacjach międzynarodowych i międzyrządowych.

W sferze dydaktycznej nasz Zakład odpowiedzialny jest za przygotowanie oferty dydaktycznej i prowadzenie zajęć w ramach specjalizacji „dyplomatycznej”, realizowanej na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W ich trakcie studenci uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: prawa dyplomatycznego i konsularnego, organizacji i techniki służby zagranicznej, umów międzynarodowych i protokołu dyplomatycznego.  W obszarze zainteresowań Zakładu znajduje się także szeroko pojęta polityka międzynarodowa, a przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem regionalnym i stosunkami narodowościowo-wyznaniowymi w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Izraela, co znajduje swoje odzwierciedlenie w aktywności dydaktycznej pracowników oraz w przedmiotach prowadzonych przez nich na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Międzynarodowe.

Nasi pracownicy ściśle współpracują z instytucjami i środowiskami naukowo-badawczymi w takich krajach, jak: Białoruś, Chorwacja, Czechy, Federacja Rosyjska, Izrael, Litwa, Republika Federalna Niemiec, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan i Włochy. Efektem tego rodzaju kooperacji jest ich udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i panelach dyskusyjnych oraz publikacja artykułów w zagranicznych periodykach.