Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Znajdujesz się w: Strona główna > O Zakładzie > Zakład Polityki Zagranicznej RP

Zakład Polityki Zagranicznej RP

polskaweuropie_fzknd8.jpgDo głównych obszarów badań prowadzonych przez nasz Zakład należą kwestie związane z szeroko rozumianą polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz z jej wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami.  Aktywność naukowa i dydaktyczna naszych pracowników koncentruje się wokół takich zagadnień, jak: główne kierunki polityki zagranicznej RP (Europa Środkowa i Wschodnia, Unia Europejska, stosunki bilateralne z Izraelem i RFN), jej koncepcje kształtowane przez poszczególne ośrodki myśli politycznej i ugrupowania parlamentarne oraz formy i sposoby jej wdrażania przez naczelne organy władzy państwowej i instytucje rządowe (Prezydent, Rząd, Sejm, Senat, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej). W obszarze zainteresowań badawczych Zakładu znajduje również polityka bezpieczeństwa naszego kraju (uwarunkowania i mechanizmy jej realizacji), tak w wymiarze narodowym, jak i międzynarodowym, oraz problematyka studiów strategicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na badanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem dyplomacji w wymiarze klasycznym (m.in. działalność polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej) oraz społecznym (dyplomacja publiczna), jak również z aktywnością Polski w organizacjach międzynarodowych i międzyrządowych. Nasz Zakład odpowiedzialny jest również za przygotowanie oferty dydaktycznej i prowadzenie zajęć w ramach specjalizacji "dyplomatycznej", realizowanej na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W ich trakcie studenci uzyskują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: prawa dyplomatycznego i konsularnego, organizacji i techniki służby zagranicznej, umów międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego, prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych, korespondencji dyplomatycznej oraz prawa rozstrzygania sporów międzynarodowych. IMG_4280JPG_dy7vl4.jpgW sferze zainteresowań Zakładu znajduje się także szeroko pojęta polityka międzynarodowa, a przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem i stosunkami narodowościowo-wyznaniowymi w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Izraela.

Nasi pracownicy ściśle współpracują z instytucjami i środowiskami naukowo-badawczym w takich krajach, jak: Białoruś, Chorwacja, Czechy, Federacja Rosyjska, Izrael, Litwa, Republika Federalna Niemiec, Ukraina, Wielka Brytania i Włochy. Efektem tego rodzaju kooperacji jest ich udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i panelach dyskusyjnych oraz publikacja artykułów w zagranicznych periodykach. Ponadto w prowadzeniu badań nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi Zakład współdziała z organizacjami pozarządowymi, działającymi w kraju i poza nim, co skutkuje jego zaangażowaniem w różnego rodzaju projekty (także realizowane przy wsparciu MSZ RP) oraz pojedyncze przedsięwzięcia o charakterze naukowym i z zakresu działań dyplomacji publicznej.


Dorobek Zakładu Polityki Zagranicznej RP 2000-2016 (prezentacja).

ZPZ_2000__2016.pdf
data utworzenia/modyfikacji: 16 luty 2017 o 22:42:24 autor:  dr Artur Drzewicki