Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

Zakład Polityki Zagranicznej RP

Znajdujesz się w: Strona główna > Dydaktyka > Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia i elementy modułowe prowadzone przez pracowników i doktorantów Zakładu Polityki Zagranicznej RP


Propedeutyka nauki o dyplomacji

Historia wojskowości

Polska polityka zagraniczna

Korespondencja dyplomatyczna

Seminarium magisterskie

Podstawy dyplomacji

Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych

Seminarium doktoranckie

Religie we współczesnym świecie

Czynnik religijny we współczesnych konfliktach zbrojnych

Metodologia badań społeczno – politycznych

Seminarium magisterskie

Chrześcijaństwo

Seminarium doktoranckie


Protokół dyplomatyczny

Praktyka i funkcje konsularne

Bałkany Zachodnie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: konflikty i punkty zapalne

Propedeutyka nauki o dyplomacji 

Korespondencja dyplomatyczna 

Organizacja i technika służby zagranicznej

Historia Wojskowości

Strategia Bezpieczeństwa

Dyplomacja Prewencyjna i Operacje Reagowania Kryzysowego

Prognozowanie i symulacje w zarządzaniu bezpieczeństwem

Polityka bezpieczeństwa i obronna RP

Prognozowanie w sferze bezpieczeństwa

Istota i etyka konfliktu i wojny

Specyfika działań zbrojnych we współczesnym konflikcie zbrojnym

Konflikty zbrojne na świecie

Wybrane armie świata

Seminarium dyplomowe

Aktualne spory i konflikty w polityce światowej

Funkcje organów władzy państwowej w kształtowaniu polityki zagranicznej RP

Mocarstwa w stosunkach międzynarodowych

Polskie ugrupowania polityczne wobec polityki zagranicznej

Polska polityka zagraniczna

Polska w organizacjach międzynarodowych

Seminarium dyplomowe

Bezpieczeństwo energetyczne

Geografia polityczna i ekonomiczna

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Problemy energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej

Stosunki polsko-rosyjskie po 1991 roku

Seminarium dyplomowe

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Zasady prawa międzynarodowego publicznego

Prawo międzynarodowe publiczne

Międzynarodowa ochrona środowiska

Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

Polityka antyterrorystyczna, kryminalistyka oraz prewencja

Podstawy prawa

Cold War and Process of Transformation in Central-Eastern Europe

Prawne podstawy bezpieczeństwa

Kino Bliskowschodnie

Judaizm

Organizacje międzyrządowe

Umowy międzynarodowe

Seminarium dyplomowe

Podstawy prawa

Introduction to contemporary diplomacy

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Wstęp do analizy polityki zagranicznej

Administracja publiczna

Technika i organizacja służby zagranicznej

Protokół dyplomatyczny i etykieta

Organizacje międzyrządowe

Korespondencja dyplomatyczna

Protokół dyplomatyczny

Protokół dyplomatyczny i etykieta

Polska polityka zagraniczna


 

 

Bałkany Zachodnie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: konflikty i punkty zapalne
  • dr Małgorzata Łakota-Micker

Protokół dyplomatyczny

Praktyka i funkcje konsularne

Bałkany Zachodnie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: konflikty i punkty zapalne

Propedeutyka nauki o dyplomacji

Korespondencja dyplomatyczna

Organizacja i technika służby zagranicznej
X

data utworzenia/modyfikacji: 22 marzec 2018 o 12:34:39 autor:  dr Artur Drzewicki